Informatie, tips en advies over trapliften
Gratis tot 4 offertes in je mailbox?


leasen traplift

Wanneer jij alleen mobiel in je huis kan blijven door de aanschaf van een traplift wordt er vaak een aanvraag ingediend bij de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Dit houdt in dat er een heel traject plaats zal vinden. We zullen het traject voor je toelichten in het onderstaande stappenplan. We lichten toe wat je te wachten staan en wanneer je een traplift met pgb kunt kopen.

Stap 1: de aanvraag bij de WMO

Op het moment waarop jij een mobiliteitsprobleem ervaart in je huis, ofwel wanneer jij de trap niet meer veilig op en af komt, is daar de mogelijkheid om een traplift aan te vragen bij de WMO. Je krijgt een formulier waarop je moet toelichten wat jij nodig hebt om mobiel te zijn en te blijven in je huis, in dit geval een traplift. Je stuurt het formulier terug naar de WMO waarna de volgende stap volgt.

 

Stap 2: het keukentafelgesprek

Nadat jouw aanvankelijke aanvraag in behandeling is genomen wordt er een afspraak gemaakt voor een zogeheten keukentafelgesprek. Er komt een indicatiesteller van de gemeente bij jou langs die kijkt of jij in aanmerking komt voor een traplift. Daarbij kijkt men naar de aard van jouw beperking maar ook naar de vraag of jij weer volledig mobiel bent na de verstrekking van een traplift. Wanneer daar meer voor nodig is zoals een rolstoel wordt daar ook een aanvraag voor ingediend. Aan de hand van het keukentafelgesprek volgt een uitspraak tenzij er sprake is van de volgende tussenstap.

 

Stap 2a: een voorstel voor een verhuizing

Op het moment dat blijkt dat jij niet voldoende bent geholpen met alleen een traplift en er meer nodig is zoals een verbouwing van jouw badkamer, bredere deurposten, een rolstoel, op- en afritten in je huis et cetera komt men vanuit de gemeente met een voorstel van een verhuizing. Er wordt dan vastgesteld dat je beter naar een aangepaste woning kan verhuizen. Je krijgt in dat geval een verhuisvergoeding om de aangepaste woning in te richten. De traplift zelf wordt dan niet verstrekt. Hierbij moet gezegd worden dat een verhuizing naar een aangepaste woning niet in een paar weken kan plaatsvinden. Het kan een traject zijn, afhankelijk van het aanbod van aangepaste woningen, wat een tot meerdere jaren kan duren.

 

Stap 3: de passing van de traplift

Wanneer de gemeente akkoord gaat met de verstrekking van een traplift zal er een passing volgen. De passing vindt plaats via het bedrijf wat voor de leverancier van hulpmiddelen woningaanpassingen regelt. Bij deze passing kijkt men naar het type trap wat er in jouw huis is en naar jouw specifieke behoeften. Aan de hand daarvan komt men met een voorstel voor een traplift. Daarbij kijkt men naar de uitvoering en de mogelijkheden.

 

Stap 4: goedkoop en adequaat

Dit is een term die je hoort wanneer er een voorstel komt voor een traplift. De gemeente vergoedt alleen een model wat goedkoop en adequaat is. Dat houdt in dat de traplift komt zonder enige vorm van luxe. Een bekleding in de kleur van jouw huis is basic, de rail waarop de traplift komt is basic. Er wordt niet gekeken naar bijvoorbeeld andere gebruikers die de trap ook willen gebruiken. Een traplift waarvan het stoeltje kan worden ingeklapt wanneer het niet in gebruik is, is iets wat doorgaans niet wordt verstrekt. Dit is het punt waarop je kan aangeven dat je een traplift in de vorm van een pgb wil hebben.

 

Stap 5: de aanvraag van een pgb

Wanneer jij niet akkoord gaat met de verstrekking van de traplift zoals deze is voorgesteld bij de passing kan je een Persoons Gebonden Budget aanvragen. Dat houdt in dat de waarde van de traplift die jij anders in bruikleen had gekregen voor je wordt verstrekt in de vorm van een budget. Jij mag zelf op zoek gaan naar een traplift die je binnen dat budget kan aanschaffen die wel voldoet aan jouw wensen en eisen.

 

Stap 6: regel een offerte

Bij de leverancier van de traplift die jij op het oog hebt vraag je een offerte op. Deze stuur je naar de afdeling WMO van de gemeente. Wanneer de offerte is goedgekeurd zal men de traplift op basis van pgb voor jou bestellen waarna deze onder de gebruikelijke voorwaarden van de gemeente wordt geleverd in bruikleen.

 

Stap 7: de bruikleen

Een traplift via de gemeente, ongeacht of deze via pgb of een standaard verstrekking is geleverd, krijg je via een bruikleenovereenkomst. Daarbij betaal je maandelijks een bepaald bedrag voor het gebruik van de hulpmiddelen die aan jou zijn verstrekt. Doorgaans gaat het hier om een vast bedrag van 19 euro per maand.

 

Zaken die de prijs van een traplift bepalen

Wanneer je een traplift via een PGB gaat aanschaffen kom je erachter dat de prijs wordt bepaald door een aantal factoren. Zo speelt allereerst een belangrijke rol wat voor trap je hebt. Een rechte trap heeft een relatief goedkope traplift terwijl een trap met een of meer draaien een duurder model traplift nodig heeft. Daarnaast speelt een rol hoe luxe de uitvoering moet zijn. Een stoeltje wat alleen op het zitje zelf bediend kan worden zorgt voor een goedkopere uitvoering dan wanneer de traplift ook boven en beneden kan worden bediend. Een inklapbaar stoeltje is eveneens van invloed op de prijs. Denk er verder aan dat bij een tussenpersoon in de vorm van een hulpmiddelenleverancier er altijd overheadkosten worden berekend bij de aanvraag van een traplift. Bij een pgb waarbij de gemeente rechtstreeks inkoopt is dit niet van toepassing.

 

Prijzen vergelijken

Voordat je een traplift gaat aanschaffen is het goed om eerst de prijzen te vergelijken. Dat gaat via onderstaande button. Je ontvangt voor jouw situatie meerdere prijsopgaven om naast elkaar te leggen. Op die manier zie je in één oogopslag welke leverancier voor jou het meest aantrekkelijke is.

 

Gratis tot 4 offertes in je mailbox?